Column Rabobank Salland: Exporteren doet u zo!

Rudy Dries, specialist Financiële LogistiekRudy Dries, specialist Financiële Logistiek

Nederland is een handelsland. Nederlandse mkb’ers halen gemiddeld bijna een derde van hun omzet uit export. Exporteren is de laatste jaren steeds makkelijker geworden, zeker binnen de Europese Unie, o.a. door de komst van de euro en de afschaffing van invoerrechten en lastige douaneprocedures.

U weet dat u wilt exporteren. Maar hoe pakt u het aan?
Voordat u zich gaat bezighouden met de details, is het goed om een exportplan op te stellen. In een exportplan maakt u concreet waarom en hoe u wilt exporteren. Wilt u uw winst vergroten, of juist uw omzet of marktaandeel? Welke markten gaat u bewerken en met welk product? Een exportplan helpt u systematisch een aantal zaken in kaart te brengen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Op welke markt gaat u zich richten?
Exporteren is keuzes maken. U kunt niet de hele wereld bedienen. Deze stap in het exportplan is bedoeld om te bepalen op welke landen u zich wilt concentreren en welk land u als eerste gaat benaderen.

Betaling bij export
Het is altijd vervelend als uw klant niet betaalt en het wordt nog vervelender als hij zich in het buitenland bevindt. Geografische afstand, andere wet- en regelgeving en een andere betalingsmoraal belemmeren een vlotte incasso. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over betaling bij export en manieren om het betalingsrisico te verzekeren.

Open account
De meeste buitenlandse transacties worden gedaan met een open account. U levert de goederen, stuurt een factuur, en uw afnemer maakt het bedrag over. Precies zoals u het in Nederland waarschijnlijk gewend bent. Bij een open account heeft u weinig zekerheid dat de betaling wordt voldaan. Een voordeel is dat er geen extra kosten aan zijn verbonden. U kunt wel uw risico afdekken door een kredietverzekering af te sluiten.

Documentair incasso
Bij een documentair incasso krijgt uw afnemer de goederen als hij heeft betaald en krijgt u uw geld niet voordat u de benodigde exportdocumenten (zoals vrachtbrieven en de assurantiepolis) heeft overhandigd. Gelijk oversteken dus; een goede oplossing als u uw afnemer niet goed kent. De afwikkeling van een documentair incasso gebeurt door uw bank en de bank van uw klant. Uw bank stuurt de stukken naar de bank van uw afnemer en die biedt ze aan uw afnemer aan in ruil voor betaling.

Letter of Credit
Een Letter of Credit of L/C is de meest zekere, maar ook meest dure manier om een transactie af te handelen. De bank van de afnemer betaalt de koopprijs of accepteert een wissel tegen de afgifte van voorgeschreven documenten, zoals facturen, certificaten van oorsprong en assurantiepolissen. Bij een goed opgestelde L/C bent u verzekerd van betaling en uw afnemer van levering.

Internationaal zakendoen met de Rabobank
Voor veel antwoorden op zaken die hierboven genoemd zijn, kunt u bij de Rabobank terecht. Ons wereldwijde netwerk stelt ons in staat adequaat en snel de door u gewenste informatie boven tafel te krijgen. Daarnaast publiceren onze analisten bijna maandelijks updates over de belangrijkste economieën en sectoren. Ook lokaal kunnen we u verder helpen door middel van transactie-advies over hoe om te gaan met de risico’s die kunnen ontstaan bij internationaal zakendoen. Wij zijn u graag van dienst.

Rabobank Salland, afdeling Bedrijven | (0570) 50 84 44 | grootzakelijk.salland@rabobank.nl | www.rabobank.nl/salland | www.twitter.com/rabobanksalland | www.youtube.com/rabobanksalland

Geef als eerste een reactie op "Column Rabobank Salland: Exporteren doet u zo!"

Uw reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd


*