Sociaal ondernemen zit Novon schoonmaak in het DNA

novon

Sociaal ondernemen, daarmee wil Novon schoonmaak het verschil maken. “Ieder schoonmaakbedrijf doet het klassieke schoonmaakwerk. Wij willen er daarnaast voor zorgen dat ook kwetsbare mensen een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het zit in ons DNA”, vertellen algemeen directeur Elbert-Jan Hesse en rayonmanager Anneke van Telgen.

Dat Novon sociaal onderneemt, blijkt uit de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt. Het instrument is ontwikkeld in samenwerking met TNO en de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het PSO-keurmerk deelt organisaties in aan de hand van vier prestatieniveaus: aspirant-status, trede 1, trede2 en trede 3. Organisaties kunnen groeien op deze prestatieladder naarmate ze meer werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen. Novon is bij haar eerste meting direct ingeschaald in trede 3, het hoogste niveau. “Dat betekent dat we sociaal ondernemen en veel mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een plek geven”, legt algemeen directeur Elbert-Jan Hesse uit.


Carmel College
Het sociaal ondernemen zit onderhand in het DNA van het van oorsprong Zwolse schoonmaakbedrijf. Zo’n twaalf jaar geleden werd het steeds lastiger om personeel te vinden voor de schoonmaakwereld, omdat het kennisniveau steeds hoger en hoger wordt. Daarom is Novon zich gaan richten op de groep kwetsbare mensen, zoals wajongeren, 55+’ers en andere mensen die lang buiten de arbeidsmarkt hebben gestaan. Rayonmanager Anneke van Telgen is samen met objectleider Hermien ten Brinke verantwoordelijk voor de regio Raalte. Ze vertelt over het Carmel College in Raalte, waarmee nauw wordt samengewerkt. Leerlingen van het praktijkonderwijs lopen drie maanden of langer stage bij Novon. De praktijk en het onderwijs zijn in de afgelopen periode beter op elkaar gaan aansluiten, waardoor er twee leerlingen inmiddels een baan hebben bij Novon. “Een van hen is in vaste dienst gekomen en de ander begint aan haar tweede jaar werk en stage bij ons. We zorgen dat ze veel aandacht en begeleiding krijgen”, legt Van Telgen uit.


Begeleiding
Ook in samenwerking met de gemeente Raalte doet Novon veel voor deze doelgroep. Waarbij goed in de gaten wordt gehouden wat de achtergrond van de medewerker is. Zo zijn er mensen werkzaam die het financieel ontzettend moeilijk hebben. “Er gaat veel tijd in overleg met de kring rondom zo’n persoon. Wie is de financieel beheerder, wat doen we met het overmaken van het salaris. Het zijn allemaal vragen die meespelen”, stelt Van Telgen. “Het fijne met de gemeente Raalte is, dat we weten wie we daarvoor kunnen benaderen.” Want, dat weten Van Telgen en Hesse als geen ander, begeleiding is cruciaal. “Het loopt niet van de ene op de andere dag soepel. Maar als je er tijd en begeleiding in stopt, krijg je er veel voor terug.”


Voorloper
Voor de toekomst verwacht men bij Novon dat deze sociale vraagstukken steeds belangrijker worden. Eind 2020 worden schoonmakers in dienst genomen door de overheid. Novon heeft om die reden een insource adviesgroep opgericht. “Wij zijn er straks om de vragen op te lossen voor het MKB met betrekking tot sociaal ondernemen”, denkt Hesse. “Wij beschikken over twaalf jaar ervaring, die voorsprong raken we niet kwijt. Andere bedrijven willen we hiermee graag helpen. Want delen is vermenigvuldigen.”

Novon schoonmaak | Hoofdvestiging Zwolle | Botterweg 16 | 8042 PA Zwolle | 038-4601610 | www.novon.nl | info@novon.nl

Geef als eerste een reactie op "Sociaal ondernemen zit Novon schoonmaak in het DNA"

Uw reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd


*