Innovatie: noodzakelijk voor uw duurzame businessmodellen

rabologo

De wereld verandert sterk, met name onder invloed van demografische verschuivingen, geopolitiek en technologie. De kracht van organisaties om zich permanent te vernieuwen, bepaalt steeds vaker het verschil tussen succes en verlies. Innoveren is niet langer een vooruitstrevende keuze of een optie. Zonder innovatie is er namelijk geen vooruitgang. Verandering is noodzakelijk om duurzame businessmodellen te creëren.

De definitie van innovatie is echter moeilijk te bepalen. De grens tussen reguliere vernieuwing en innovatie is onduidelijk en verandert met de tijd. Een innovatiesticker wordt nu op allerlei initiatieven geplakt zonder afspraak wat dat nu eigenlijk betekent.

Innovatiepunt
Een scherpe ondernemer gaat mee met zijn tijd of zet de tijd naar zijn hand. Innovatief vermogen juicht Rabobank Salland van harte toe bij haar zakelijke klanten. En steeds vaker geeft de bank zelf het goede voorbeeld. De Rabobank is een toonaangevende en betrokken bank die ondernemers ondersteunt wanneer het om een nieuwe richting of oplossing gaat. Onze accountmanagers spelen daarin een centrale en vooruitgeschoven rol. Zij maken ondernemers bewust van hun mogelijkheden tot vernieuwen. Zij helpen deze vernieuwingskansen te realiseren met kapitaal, kennis en/of netwerken.

Om onze accountmanagers en hun relaties in deze behoefte aan innovatie te ondersteunen, heeft de Rabobank het Innovatiepunt opgezet. Dit is de centrale plek binnen de organisatie waar zij alle beschikbare kennis en expertise rondom innovatie kunnen vinden. Het biedt een pool van deskundigen, zoals experts die alles weten van sectoren als Food & Agri of Automotive. Voor iedere vraag van een accountmanager die hij of zij niet zelf kan beantwoorden, heeft het Innovatiepunt het antwoord.

Innovatie next level
In 2016 is onze doelstelling om innovatie naar een hoger niveau te brengen voor onze klanten. Dat doet de bank op vele manieren: door deel te nemen aan regionale innovatieclusters, door start ups in contact te brengen met grote bedrijven, door de ondersteuning van lokale innovatieve initiatieven en door de Herman Wijffels Award, al jarenlang een pioniersprijs voor duurzame innovaties van onze klanten.

Innovation Challenge
Ook Rabobank Salland innoveert voortdurend. Zo hebben wij een aantal jaren de Sallandse Ondernemersavond georganiseerd. Een prachtige en inspirerende avond voor alle ondernemers in Salland. Wij vinden het echter jammer dat de inspiratie vaak beperkt blijft tot deze avond en wellicht nog een aantal dagen daarna. Wij willen graag echt iets blijvends bijdragen aan het ondernemerschap en de samenleving.

Daarom zijn wij nu bezig met een nieuw concept: de Salland Innovation Challenge. De mooie inspirerende avond blijft, maar wij vragen de ondernemers wel om vervolgens, met andere ondernemers en partijen, aan de slag te gaan. Om samen te komen tot nieuwe, innovatieve ideeën, die bijdragen aan een beter werk- en of leefklimaat. Het beste idee wordt daadwerkelijk, met ondersteuning van de Gasfabriek, uitgevoerd.

De start van het traject is begin 2017, met een inspirerende avond met een toonaangevende spreker, met hopelijk veel innovatieve ideeën en met een mooi vervolgtraject. Wij houden u op de hoogte!

Rabobank Salland  Afdeling Bedrijven | E: Grootzakelijk.Salland@rabobank.nl | I: www.rabobank.nl/salland

Geef als eerste een reactie op "Innovatie: noodzakelijk voor uw duurzame businessmodellen"

Uw reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd


*